Apam Balik HQ
Hubungi Kami : +6017-5438379

Lccp: N Kunto -Rahoituskomissio

LCCP -TILA – UHKAPELIKOMISSIO

Best Online Casinos

 


1. Sol Casino

Sol casino keyword

Free Sign-Up Bonus: 200 Free Spins ( Free Sign-Up Bonus Link )

 

First Deposit Bonus: 100% up to €/$ 300 ( Registration Link )

 

OPEN SOL CASINO

 


 

2. Fresh Casino

fresh casino

Free Sign-Up Bonus: 50 Free Spins ( Free Sign-Up Bonus Link )

 

First Deposit Bonus: 100% up to €/$ 1000 ( Registration Link )

 

OPEN FRESH CASINO

 


 

 

3. Jet Casino

jet casino

Free Sign-Up Bonus: 80 Free Spins ( Free Sign-Up Bonus Link )

 

First Deposit Bonus: 150% up to €/$ 200 ( Registration Link )

 

OPEN JET CASINO

 


 

 

 

LCCP -TILA – UHKAPELIKOMISSIO

3 VertapeLaamista, Muita Verkkoja Ja Isännöintiä

3.1.1 – VertapeLaaminen

Pätee:

Estakasinon Lisensit (Paitsi apulakausauko-Ja Kasinon (Pelin Isärntka) LisenSit)

Kaikilla lisenssinhaltijoilla, jotka tarjoavat vertaisryhmiä vertaispeleihin olosuhteissa, joissa he eivät tee sopimuksia suoraan kaikkien näiden tilojen (‘verkkooperaattoreiden) käyttävien pelaajien kanssa, on oltava voimassa ja seurata Varmista, että:

 1. Jokainen Ison -Britannian tiloja käyttävät pelaajat (‘kotimainen pelaaja’) tekee niin kyseisen pelaajan ja verkkooperaattorin välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti, tai kyseisen pelaajan ja toisen rahakomission etäkasino -käyttölisenssin haltijan ja toisen haltijan;
 2. Jokainen pelaaja, joka ei ole kotimainen pelaaja, mutta joka osallistuu sattumalta, johon myös kotimainen pelaaja osallistuu, tekee niin pelaajan ja verkkooperaattorin välisen sopimuksen mukaisesti tai kyseisen pelaajan ja toisen uhkapelikomission etäkasinon haltijan välillä Operatiivinen lisenssi tai uhkapelikomissio, jonka kautta osallistujat käyttävät Ison -Britannian ulkopuolella OLEVIA TILOJA JA Jotka: Joka: Joka: Joka:
  1. Omistaa Kaiki Lisensit Tai KäytTöoikeudet (Jos Sellaisia ​​päällä), Joka Vaadittu sen mukelaameen -valtion tai Valtioiden Laeilla, Joissa Se on Kotipaikkassa SäärnöksistU VertapeLaamisen valtionsen Särnnöksistis -VertapeLaameensen SärnnöksistSsa;
  2. Verkkooperaattori HyVähkynyn sen Jälkeenissä, Kun se on Suorittanut Due Diligence -Tutkimuksen Henkilöille, Jotka ilmestyVät VerkKooperaattorille, Jolla olennainen Taloudellinen EtuMä, Sopii siihen, Ettot Nejoavat Numer TILAT; Jarityisesti,
  3. on käytössään käytäntöjä ja menettelytapoja asiakkaiden tunnistamisesta, jotka verkon operaattorin kohtuullisessa mielipiteessä täyttävät vaatimukset asiakkaan due diligence -yrityksestä, joka vastaa laajasti direktiivejä 2005/60/EY (‘Kolmas rahanpesun direktiivi’) tai myöhempi korvaaminen sen uudelleenvalmistukselle;
 3. Verkki -OPeraATTORIN JA Kaikken Estakasino -Lisensin Haltijan Väliset Järjeslyt, Joiden Kauttajan Kotimaet Pelaajat Toääsven TiloiHinsa, Ja JA UHKAPELISIONJATUNENEN KANSSA; Erityisesti Tällaisten Järjestyjenjen Annettavassa, Kuinka Riitaassa, Johon Pelaajat Osallisttuvat Useammasta Kuin YHDESTär lainkäytövaltan, KÄSITELTAVilla;
 4. Verkko -operaattorin järjestelyt tiedon jakamiseen sekä kaikkien etäkasino -lisenssin haltijoiden kanssa, joiden kautta kotimaiset toimijat pääsevät tiloihinsa että rahapelioperaattoreiden kanssa, jotka eivät ole luvanneet uhkapelikomissio, jonka kautta osallistujat käyttävät Ison -Britannian ulkopuolella olevia tiloja, jotka voivat antaa kaikille osapuolille mahdollisuuden Vastuu tehokkaasti heidän Vastaavat särnytyvelvoittetet, Erityisesti Suhteessa:
  1. Rahanpesun Ehkäisy; Terrorismin Rahoitunksen Torjunta; Ja Tarvittaessa Rikoksen Tuotot.
  2. Epaillyn Huijaamisen Tuttkiminen,
  3. Ongelmapelaamisen torjunta ja
  4. Asiakasvalittunt Tuttkiminen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
Hubungi Kami Di WhatsApp
Hi, Selamat Datang ke APAMBALIK2U
- Your Apam Balik Specialist -